Faciliteter

Omklædning: Det er muligt at klæde om i stakladen, ved børnehaven, som vil være delt op i herre og dame afdelinger, har man tøj og andre genstande som skal opbevares, kan dette afleveres ved speakerteltet, så passe de på dem i mens man løber.

Toilet/bad: Der er toilet og bade forhold på smakkecenteret og ved brandstationen og toilet på skolen.

 

Der vil - mod betaling - være adgang til bad ved Smakkecentret, ved det offentlige toilet og nede ved havnen.